Liikmed

Kehtna Mõisa OÜ

Kuivajõe Farmer OÜ

Kärneri-Jõe OÜ

Kõljala POÜ

Orgita Põld OÜ

Paistevälja OÜ

Pajumäe Piim OÜ

Saaremaa Piimaühistu

Soone Farm OÜ

Tartu Agro AS

Torma Põllumajandusosaühing

Vao Agro OÜ

Viraito OÜ

Voore Mõis OÜ

Vändra OÜ

Weiss OÜ