EPKK konverents Digipööre Eesti põllumajanduses

11.11.2021 toimus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt korraldatud esimene konverents „Digipööre Eesti põllumajanduses“. Piimaklastril oli hea meel anda oma panus olulisse teemasse.  Klastri digitaliseerimise tegevuskava uurimistööde alusel tegid ettekanded Martin Kukk (Riigi roll põllumajanduse digiinnovatsioonis ) ja Ants-Hannes Viira (Andmevahetus piima ja liha tarneahelas – võimalused ja vajadused) Eesti Maaülikoolist, klastri juhataja Hardi Tamm modereeris loomakasvatuse digitaliseerimise osa.