#pilt

Piim – erakordne oma lihtsuses

Piimaklaster

Piimaklastri tegevuse eesmärk on koostöö ja erinevate innovatsioonitegevuste kaudu leida piimatootmise ja -töötlemise ahelas uusi võimalusi kõrgema lisandväärtuse loomiseks, sektori ettevõtete majandustulemuste parandamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.

Piim on paljude tegevuste ühisnimetaja

Tutvustus

Piimaklaster on 2015. aastal asutatud ühiste eesmärkide elluviimisest huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute mittetulunduslik avatud ühendus, mis tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel. Ühingu eesmärk on koostöö ja erinevate innovatsioonitegevuste kaudu leida piimatootmise ja -töötlemise ahelas uusi võimalusi kõrgema lisandväärtuse loomiseks, sektori ettevõtete majandustulemuste parandamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks. Klastril on 23 juriidilisest isikust liiget, eelkõige piimatootjad, kaks piimatööstust, üks piimaühistu ning valdkonna esindusorganisatsioon.

Klastri innovatsioonitegevused panustavad  sektori pikaajalisse arengusse kuues põhiteemas (digitaliseerimine, eksport, aretus, söötmine, karjatervis ja toorpiima kvaliteet) 18 projekti kaudu.

Hardi tamm

juhatuse liige

UUDISED

SustainIT avakohtumine Mäos

28. oktoobril 2021.a. toimub Mäos projekti SustainIT töörühma ja liha- ja piimasektori tarneahela esindajate avakohtumine, et arutada projekti eesmärke, läbi…

Söötmiskulutuste optimeerimise Iseõppepäev

Piimaklastri tellimusel on loodud söödakulude majandusliku optimeerimise mudel, mida piimatootmisettevõted ja nende nõustajad saavad kasutada abivahendina söötmist puudutavate otsuste langetamisel.…

Piimafoorum 2021 analüüsib klastri piimakvaliteedi näidikute projekti tulemusi

12. mail toimuval Piimafoorum 2021 on võimalik kuulata majandusanalüüsi kokkuvõtet projekti Toorpiima kvaliteedinäitajate paketi väljatöötamine kõrgema lisandväärtusega toodete arendamiseks tulemustest…