#pilt

Piim – erakordne oma lihtsuses

Piimaklaster

Piimaklastri tegevuse eesmärk on koostöö ja erinevate innovatsioonitegevuste kaudu leida piimatootmise ja -töötlemise ahelas uusi võimalusi kõrgema lisandväärtuse loomiseks, sektori ettevõtete majandustulemuste parandamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.

EKSPORT

Kõrge ekspordipotentsiaaliga tõumullikate kasvatamise tootesuuna loomisega mitmekesistatakse sektori ekspordivõimekust.

ARETUS

Ida- ja/või Põhja-Euroopa genoomselektsiooni konsortsiumi loomise eeluuring ja Eesti piimaveiste genoomaretusväärtustel põhineva hindamissüsteemi arendus.

SÖÖTMINE

Uuendnoorkarja söötmisstrateegia lüpsikarja efektiivseks ja jätkusuutlikuks taastootmiseks; söödakulude optimeerimise mudel.

Piim on paljude tegevuste ühisnimetaja

KARJATERVIS

Loomade heaolule ja farmi tootlikkusele suunatud karjatervise programm koos majandusliku mõju metoodika väljatöötamisega.

PIIMA KVALITEET

Toorpiima kvaliteedinäitajate visioon kõrge lisandväärtusega toodete valmistamiseks ning piima kuivainesisalduse mõju ja hinnakujunduse mehhanismi analüüs väärtusahela osapooltele.

MAVAS

Farmi tingimustes toimiva kiire mastiidi diagnoosimise süsteemi sealhulgas testseadme prototüübi arendus

KARJATERVIS

Loomade heaolule ja farmi tootlikkusele suunatud karjatervise programm koos majandusliku mõju metoodika väljatöötamisega.

PIIMA KVALITEET

Toorpiima kvaliteedinäitajate visioon kõrge lisandväärtusega toodete valmistamiseks ning piima kuivainesisalduse mõju ja hinnakujunduse mehhanismi analüüs väärtusahela osapooltele.

MAVAS

Farmi tingimustes toimiva kiire mastiidi diagnoosimise süsteemi sealhulgas testseadme prototüübi arendus

Tutvustus

Piimaklaster on 2015. aastal asutatud ühiste eesmärkide elluviimisest huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute mittetulunduslik avatud ühendus, mis tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel. Ühingu eesmärk on koostöö ja erinevate innovatsioonitegevuste kaudu leida piimatootmise ja -töötlemise ahelas uusi võimalusi kõrgema lisandväärtuse loomiseks, sektori ettevõtete majandustulemuste parandamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks. Klastril on 22 juriidilisest isikust liiget, eelkõige piimatootjad, kaks piimatööstust, üks piimaühistu ning valdkonna esindusorganisatsioon.

Klastri innovatsioonitegevused panustavad  sektori pikaajalisse arengusse kuues põhiteemas (digitaliseerimine, eksport, aretus, söötmine, karjatervis ja toorpiima kvaliteet) 18 projekti kaudu.

Hardi tamm

juhatuse liige

UUDISED

Piimaklaster sai rahastuse digitaliseerimise tegevuskava elluviimiseks

21.02.2019 kiitis PRIA heaks MTÜ Piimaklaster digitaliseerimise tegevuskava. Selle aluseks olnud ideed on kogutud ühingu seniste tegevuste elluviimise käigus. Innovatsiooniprojektide…

Kaiu LT avas laudakompleksi laienduse

5.02.2019 avas Karitsa külas Raplamaal tegutsev Kaiu LT OÜ uue lauda 500 lüpsilehmale. Uus farm on tavapärasest kolmerealisest erinev ja…

Piimafoorum 2018 tutvustas kahe Piimaklastri projekti vahetulemusi

Rakveres 3.oktoobril 2018.a. toimunud Piimafoorum 2018 keskendus sellel aastal suurema lisandväärtuse loomisele piimasektoris. Sellel korral tutvustasid oma vahetulemusi kaks Piimaklastri…