#pilt

Piim – erakordne oma lihtsuses

Piimaklaster

Piimaklastri tegevuse eesmärk on koostöö ja erinevate innovatsioonitegevuste kaudu leida piimatootmise ja -töötlemise ahelas uusi võimalusi kõrgema lisandväärtuse loomiseks, sektori ettevõtete majandustulemuste parandamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.

EKSPORT

Kõrge ekspordipotentsiaaliga tõumullikate kasvatamise tootesuuna loomisega mitmekesistatakse sektori ekspordivõimekust.

ARETUS

Ida- ja/või Põhja-Euroopa genoomselektsiooni konsortsiumi loomise eeluuring ja Eesti piimaveiste genoomaretusväärtustel põhineva hindamissüsteemi arendus.

Piim on paljude tegevuste ühisnimetaja

KARJATERVIS

Loomade heaolule ja farmi tootlikkusele suunatud karjatervise programm koos majandusliku mõju metoodika väljatöötamisega.

PIIMA KVALITEET

Toorpiima kvaliteedinäitajate visioon kõrge lisandväärtusega toodete valmistamiseks. Piima kuivainesisalduse mõju ja hinnakujunduse mehhanismi analüüs väärtusahela osapooltele.

MAVAS

Farmi tingimustes toimiva kiire mastiidi diagnoosimise süsteemi sealhulgas testseadme prototüübi arendus

KARJATERVIS

Loomade heaolule ja farmi tootlikkusele suunatud karjatervise programm koos majandusliku mõju metoodika väljatöötamisega.

PIIMA KVALITEET

Toorpiima kvaliteedinäitajate visioon kõrge lisandväärtusega toodete valmistamiseks. Piima kuivainesisalduse mõju ja hinnakujunduse mehhanismi analüüs väärtusahela osapooltele.

MAVAS

Farmi tingimustes toimiva kiire mastiidi diagnoosimise süsteemi sealhulgas testseadme prototüübi arendus

Tutvustus

Piimaklaster on 2015. aastal asutatud ühiste eesmärkide elluviimisest huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute mittetulunduslik avatud ühendus, mis tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel. Ühingu eesmärk on koostöö ja erinevate innovatsioonitegevuste kaudu leida piimatootmise ja -töötlemise ahelas uusi võimalusi kõrgema lisandväärtuse loomiseks, sektori ettevõtete majandustulemuste parandamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks. Klastril on 22 juriidilisest isikust liiget, eelkõige piimatootjad, kaks piimatööstust, üks piimaühistu ning valdkonna esindusorganisatsioon.

Klastri innovatsioonitegevused panustavad  sektori pikaajalisse arengusse kuues põhiteemas (digitaliseerimine, eksport, aretus, söötmine, karjatervis ja toorpiima kvaliteet) 18 projekti kaudu.

Hardi tamm

juhatuse liige

UUDISED

Piimaklastri söötmispäev 30.04.2020

Seminar käsitles kahte piimatootmise juures olulist teemat: noorkarja söötmist ning piima kuivaine suurendmise võimalusi lehmade söötmisel. Arvestades viiruseohuga toimus seminar…

Väätsa Agro avas Lõõla farmi laienduse

28. veebruaril avati pidulikult Järvamaal Lõõla külas uus Lõõla farmikompleksi kolmas farmihoone. Uus laut mahutab 1038 lehma ja laiendusega tõuseb…

Indrek Klammer on Aasta Põllumees 2019

22.10.2019 Riigikogu konverentsikeskuses toimunud konverentsil “Aasta Põllumees 2019” kuulutati nominandiks Voore Farmi juhataja Indrek Klammer. Tuntud ettevõtja on valitud 2013.a.…