Piimaklastri söötmispäev 30.04.2020

Seminar käsitles kahte piimatootmise juures olulist teemat: noorkarja söötmist ning piima kuivaine suurendmise võimalusi lehmade söötmisel.

Arvestades viiruseohuga toimus seminar interneti teel ja on kõigile huvilistele järelvaadatav. Seminari tehniline korralduse eest täname Maaeluvõrgustikku.

Piimaklastri ja Eesti Maaülikooli (EMÜ) kaheaastase ühistööna valmis 2019. lõpul optimaalne kodumaistel söötadel põhinev uuendnoorkarja söötmisstrateegia (s.h. toitefaktorite kontsentratsiooni määrad) vabapidamisega noorkarja farmides. Strateegia koostamiseks kasutati nii EMÜ-s varasemalt läbi viidud katsete tulemuste interpretatsiooni, innovatsioonitegevuse täitjate varasemat praktilist kogemust ja kirjanduses toodut. Noorloomade toitefaktorite tarbenorme kontrolliti kahe aasta jooksul kolmes tootmisfarmis.

Peamised tegurid, mis mõjutavad piima rasva- ja valgusisaldust on karja geneetiline potentsiaal, füsioloogilised tegurid, karjatervis, söötade kvaliteet ning söödaratsioonide tasakaalustatus. Kõige olulisemaks söödaratsiooni koostise ja tasakaalustatuse teguriks on loomulikult silo kvaliteet. Piima rasvasisaldust mõjutab negatiivselt vatsas seeduvate süsivesikute ja poluküllastumata rasvhapete liiga suur osatähtsus söödaratsiooni kuivaines. Piima valgusisaldusele mõjub negatiivselt rasvade söötmine piimalehmadele. Piima kuivaine suurendmise ja kitsaskohtade vähendamise võimalused on loengu teise osa teemaks.

Seminari lektor oli prof. Meelis Ots Eesti Maaülikoolist.

Osalejad ja päevakava ning video leiate klikkides järgneval lingil: https://maainfo.ee/index.php?id=7129&page=3394&. Seminari video on järelvaadatav siin:

Seminari esimeseks osaks olnud uuendnoorkarja söötmisstrateegia materjalid on leitavad siit.

Seminari teise osa, kuivaine hoidmise, -tõstmise ning tasakaalustatud piimalehmade söötmise kohta, on huvilistel soovitatav juurde lugeda 2015.a. toimunud Eesti Maaülikooli konverentsi „Terve loom ja tervislik toit 2015“ kogumikku. Lehekülgedel 52-57 ja 58-62 on leitavad artiklid proteiinsöötade ning piimalehmade söötmise kohta. Esimene artikkel on tava- ning teine mahetootmise kohta. Kogumiku saab alla laadida pdf. failina konverentsi lehelt:

Piimaklaster MTÜ tegevust toetatakse Eesti maaelu arengukava 2014–2020 koostöö meetmetest 16.0, 16.1 ja 16.2