PRIA toetab mastiidisensori arenduse projekti MAVAS

19.06.18 otsusega sai Piimaklastri Mastiidi varajase avastamise biosensori arenduse II faas rohelise tule.

Piimaklaster MTÜ tellimusel töötati 2017. a. välja biosensorsüsteemi tehniline platvorm millega on võimalik lüpstavas piimas 20 minutiga määrata kolme enamlevinud mastiiti tekitavat patogeeni. Arendustöö teises faasiga MAVAS soovitakse jõuda juba farmis kasutatava seadmeni.

Projekti MAVAS käigus võrreldakse biosensoriga saadavaid tulemusi akrediteeritud laborimetoodikatega, optimeeritakse mõõtemetoodikat erinevates farmides, valmistatakse biosensori prototüüp ja katseseadmed analüüside tegemiseks farmides ning määratakse patogeenide kvantitatiivne sisaldus mastiitses piimas. Kliinilist ja varjatud mastiiti põhjustavate mikroobide valik defineeritakse farmipõhiselt ning seejuures lähtutakse haigustekitajate leviku mustritest, mille määramiseks kasutatakse projekti raames farmidesse paigutatavaid sensorseadme prototüüpe. Viimased võimaldavad ühtlasi ka katseseadmete konstruktsiooni optimeerimist ning annavad tagasisidet seadmete kasutusmugavuse kohta reaalsetes töötingimustes.

Projekti käigus on plaanis laiendada biosensoriga määratavate patogeenide valikut.

MAVAS projekti elluviijaks on Piimaklaster, ettevõtjad Kaiu LT OÜ ja Kuivajõe Farmer OÜ ning teaduspartnerid TorroSen OÜ ja Eesti Maaülikool. Planeeritud töö kestab 2018.a. septembrist kuni 2022 aasta augustini. Projekt on osa Piimaklastri poolt juhitud piiriülesest koostööst Soome ÄLYREHU töörühmaga. See on esimene kord, kui Euroopa Innovatsioonipartnerluse töörühmad teevad koostööd piiriüleselt.

Piimaklaster MTÜ tegevust toetatakse Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmete 16.1 ja 16.2 raames.