SustainIT avakohtumine Mäos

28. oktoobril 2021.a. toimub Mäos projekti SustainIT töörühma ja liha- ja piimasektori tarneahela esindajate avakohtumine, et arutada projekti eesmärke, läbi viidavaid tegevusi ja Eesti eluslabori (Living Lab) töökorraldust. Projekti üldeesmärgiks on lahendusteede leidmine veiste tervise ja heaolu andmete ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) tõhusamaks rakendamiseks tarneahelas.

Täpsem info Hardi Tamm (hardi.tamm (ät) piimaklaster.ee)