Piimaklaster sõlmis koostöölepingu Soome EIP-töörühmaga

23.01.2018 sõlmiti esimene piiriülese koostöö leping Euroopa Innovatsioonipartnerluse (EIP) töörühmade ajaloos. Piimaklastri juhitav EIP- töörühm Eestist ja Oulu Ülikooli juhitav ÄLYREHU-töörühm Soomest kirjutasid alla koostööleppe, et teha koostööd eelkõige eri poolte biosensorite arenduste lõigus. Eesti EIP grupi koordinaator MTÜ Piimaklaster vastutab juhtpartnerina kahe piiriüleselt koostööd tegeva EIP-grupi rahvusvahelise koostöötegevuste koordineerimise ja projekti tulemuste tutvustamise eest.

Hoolimata eri riikides toimunud taotlusvoorudest oli kummalgi poolel võimalik panustada teise tegevuskava ettevalmistamisse, määrata lepingus esialgsed töölõigud ning eeldatavad ühiste ettevõtmiste loendid ning toimumisajad.

Koostööst tekib sünergia nii omavahelise arendusalase teabe vahetamisest kui ka juba konkreetsete eri gruppides arendatavate testide omavahelisest kombineerimisest. Kui Eesti poolel keskendutakse varase mastiidisensorite määramise lahenduse testseadme väljatöötamisele (projekt MAVAS), siis Soomes töötatakse välja ketoatsidoosi biomarker subkliinilise ketoosi diagnostikaks. Mõlema grupi biosensorite rakendatavuse katsed toimuvad nii Eestis kui ka Soomes ja vähemalt kahes EIP töörühma partnerfarmis.

Lisaks on ettevalmistamisel ühistegevuste kava Soome konsultantidevõrguga ProAgria hilisemaks tulemuste tutvustamiseks.

Piimaklastri juhitava EIP töörühma moodustavad MTÜ Piimaklaster liikmed ja partnerid TorroSen OÜ, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Maaülikool ning Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS.

ÄLYREHU EIP-töörühma liikmeteks on Oulu Ülikool; ProAgria (Soome maaelu konsultantidevõrgustik), Soome ettevõtted MTech Digital Solutions, SEMES (siloproovide vahendite valmistaja), kaheksa piimatootmisettevõtet ja üks veterinaariaettevõte.

Piimaklaster MTÜ tegevust toetatakse Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmest 16.1.