Söötmiskulutuste optimeerimine. Iseõppepäev

Söötmisalane nõuanne keskendub peamiselt piimalehmade energia- ning toitainetevajaduse rahuldamisele võttes arvesse söötade toiteainete sisaldust ning konkreetse karja eripärasid. Enamasti leitakse küll söödaratsiooni maksumus, kuid söödaratsiooni tegemisel ei ole peamine eesmärk söödakulu minimeerimine. Probleemiks on ka ettevõtete erinev lähenemine põhisööda (rohusöödad) omahinna arvestamisel. Piimatootmise kuluefektiivsuse ja konkurentsivõime tagamiseks peaks söödaratsiooni koostamisel olema eesmärk söödakulude minimeerimine (st erinevate võimalike söötade seast soodsaima ratsiooni koostamine) erinevate väljalüpsi tasemete juures, võttes samal ajal arvesse loomade energia- ja toitainetevajadust. Seejuures tuleb lähtuda konkreetse piimatootmisettevõtte söötmissüsteemist.

Piimaklastri tellimusel on loodud söödakulude majandusliku optimeerimise mudel, mida piimatootmisettevõtete juhid, töötajad ja nende nõustajad saavad kasutada söötmist puudutavate otsuste langetamisel abivahendina. Ülevaade projektist on leitav siit. Loomakasvatajate, söötmisnõustajate, söötmisteadlaste ja õppejõudude seas levinud söödaratsioonide koostamise tööleht on Piimaklastri söödakulude optimeerimise mudeli osaks alates versioonist 3.0. Mudeli kasutamine eeldab selle selgeksõppimist ning harjutuste läbimist. Teisalt on kiirenev elutempo tekitanud vajaduse koolitusvahendite järele, mis võimaldaksid põhijuhtumeid lahendada ainult virtuaalseid tööriistu kasutades.  Pakume selleks välja 15 olulise juhtumi lahendamist käsitlevad  lühivideod.

Mudeli kasutamise õppevideotest esimesed on 7-8 minuti, enamik 3-4 minutise kestvusega. Video vaatamiseks klikkige vastaval pealkirjal. Varasemate mudeliversioonide kasutajatel soovitame üle minna mudeli versioonile 3.0. Söötmismudeli kasutusjuhendi saate alla laadida siit. Kuna optimeerimisülesande lahendamisel otsitakse madalaimate kuludega piimalehmade toitefaktorite vajadust rahuldavat ratsiooni, siis on oluline, et omatoodetud söötade hind (omahind) oleks võimalikult täpne. Kasutusjuhendi lisas leiate rohusöötade omahinna kalkuleerimise juhendi. Soovitame igal ettevõttel oma raamatupidajatega koostöös omahind võimalikult täpselt välja selgitada.

Küsimuste korral palun saatke oma kiri aadressil info (ät)piimaklaster.ee. Samuti oleme tänulikud soovituste eest.