#pilt

Piim – erakordne oma lihtsuses

Piimaklaster

Piimaklastri tegevuse eesmärk on koostöö ja erinevate innovatsioonitegevuste kaudu leida piimatootmise ja -töötlemise ahelas uusi võimalusi kõrgema lisandväärtuse loomiseks, sektori ettevõtete majandustulemuste parandamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.

Piim on paljude tegevuste ühisnimetaja

Tutvustus

Piimaklaster on 2015. aastal asutatud ühiste eesmärkide elluviimisest huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute mittetulunduslik avatud ühendus, mis tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel. Ühingu eesmärk on koostöö ja erinevate innovatsioonitegevuste kaudu leida piimatootmise ja -töötlemise ahelas uusi võimalusi kõrgema lisandväärtuse loomiseks, sektori ettevõtete majandustulemuste parandamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks. Klastril on 23 juriidilisest isikust liiget, eelkõige piimatootjad, kaks piimatööstust, üks piimaühistu ning valdkonna esindusorganisatsioon.

Klastri innovatsioonitegevused panustavad  sektori pikaajalisse arengusse kuues põhiteemas (digitaliseerimine, eksport, aretus, söötmine, karjatervis ja toorpiima kvaliteet) 18 projekti kaudu.

Hardi tamm

juhatuse liige

UUDISED

Piimanduse innovatsioonist saates Innovaatika

Eestile nii olulise valdkonna 21. sajandi suundumusest räägib märtsikuine teadus- ja hariduse taskuhääling „Innovaatika”. Pikkade traditsioonidega samas väga uuendusmeelne piimandusvaldkond…

SustainIT: piiriülene koostöö sektori digitaliseerimise edendamiseks

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) pakub olulisi võimalusi andmete kogumiseks loomatervise ja loomade heaolu kohta ja sellega senisest jätkusuutlikumate väärtusahelate kujundamisel. Samas…

Piimaklaster ja ETKÜ alustavad projekti beefEST

Piimaklastri juhitav EIP-töörühm alustab uue lihaveiste karjahaldusprogrammi beefEST arendamist. 10.02.2020 andis PRIA teada projektile toetuse määramisest Projekti eesmärk on luua…