#pilt

Piim – erakordne oma lihtsuses

Piimaklaster

Piimaklastri tegevuse eesmärk on koostöö ja erinevate innovatsioonitegevuste kaudu leida piimatootmise ja -töötlemise ahelas uusi võimalusi kõrgema lisandväärtuse loomiseks, sektori ettevõtete majandustulemuste parandamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.

Piim on paljude tegevuste ühisnimetaja

KARJATERVIS

Karjatervise auditiprogramm koos majandusliku mõju analüüsiga.                          Mastiidi kiirtest MAVAS

PIIMA KVALITEET

Toorpiima kvaliteedinäitajate visioon kõrge lisandväärtusega toodete valmistamiseks. Piima kuivainesisalduse mõju ja hinnakujunduse mehhanismi analüüs väärtusahela osapooltele.

DIGITALISEERIMINE

Veiste terviseandmete automaatse kogumise lahenduse loomine.      Mitmepoolse andmevahetuse kasutuslood ja andmete ühendamine.   beefEST

PIIMA KVALITEET

Toorpiima kvaliteedinäitajate visioon kõrge lisandväärtusega toodete valmistamiseks. Piima kuivainesisalduse mõju ja hinnakujunduse mehhanismi analüüs väärtusahela osapooltele.

DIGITALISEERIMINE

Veiste terviseandmete automaatse kogumise lahenduse loomine.       Mitmepoolse andmevahetuse kasutuslood ja andmete ühendamine.    beefEST

Tutvustus

Piimaklaster on 2015. aastal asutatud ühiste eesmärkide elluviimisest huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute mittetulunduslik avatud ühendus, mis tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel. Ühingu eesmärk on koostöö ja erinevate innovatsioonitegevuste kaudu leida piimatootmise ja -töötlemise ahelas uusi võimalusi kõrgema lisandväärtuse loomiseks, sektori ettevõtete majandustulemuste parandamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks. Klastril on 23 juriidilisest isikust liiget, eelkõige piimatootjad, kaks piimatööstust, üks piimaühistu ning valdkonna esindusorganisatsioon.

Klastri innovatsioonitegevused panustavad  sektori pikaajalisse arengusse kuues põhiteemas (digitaliseerimine, eksport, aretus, söötmine, karjatervis ja toorpiima kvaliteet) 18 projekti kaudu.

Hardi tamm

juhatuse liige

UUDISED

Piimaklaster ja ETKÜ alustavad projekti beefEST

Piimaklastri juhitav EIP-töörühm alustab uue lihaveiste karjahaldusprogrammi beefEST arendamist. 10.02.2020 andis PRIA teada projektile toetuse määramisest Projekti eesmärk on luua…

Piimaklastri söötmispäev 30.04.2020

Seminar käsitles kahte piimatootmise juures olulist teemat: noorkarja söötmist ning piima kuivaine suurendmise võimalusi lehmade söötmisel. Arvestades viiruseohuga toimus seminar…

Väätsa Agro avas Lõõla farmi laienduse

28. veebruaril avati pidulikult Järvamaal Lõõla külas uus Lõõla farmikompleksi kolmas farmihoone. Uus laut mahutab 1038 lehma ja laiendusega tõuseb…